Laboratory, Trimed
Pharmaceuticals, Trimed
Dental, Trimed
Orthopedics, Trimed
Slide 1
Laboratory
Slide 2
Pharmaceuticals
Slide 3
Dental
Slide 4
Orthopedics

 

Trimed përfaqëson një rrugë të sigurtë dhe të matshme që siguron produkt farmaceutik
të sigurtë në tregun shqiptar me një akses direkt tek farmacitë.

Anything of your interesting you see

1435
Klientë të lumtur
1300
Produkte
23
Furnitorë
23
Vite në treg

Identifikohu