Shërbime rregullatore

Sfida e kompanise është zgjerimi i portofolit dhe hedhja e barnave të sigurta dhe efikase në treg. Duke kuptuar që vështirësitë në menaxhimin e legjislacionit përkates mund të jenë një sfidë reale, qellimi ynë është zgjidhja sa më kompliante  e cështjeve regulatore me Autoritetet Shendetesore, duke vlerësuar këtë drejtim si një pikë thelbësore e suksesit të kompanisë sonë.

Përmes rrjetit tonë të partneritetit, në rritje të vazhdueshme, ne shërbejmë si një urë lidhëse ideale për të sjellë pranë distributorët farmaceutike, profesionistët regulatore dhe Autoritetet Shëndetësore.

Ne mund të ndihmojmë në cdo fazë të jetës së produktit, duke suportuar aplikimin e licensave në menaxhimin ditë  pas dite të cështjeve rregullatore, të cfarëdo niveli që keni nevojë:

 • Informacion mjekësor dhe farmakovigjilence
 • Implementim i plotë i një sistemi cilesor
 • Aplikimet WDA (Wholesale Dealer Authorisation)
 • Shërbimet Responsible Person (RP)
 • Përgatitjet e siteve për inspektimet
 • Inspektimi dhe implementimi i sistemeve te cilesisë
 • Shërbimet regulatore (rregjistrimi, variacionet, rinovimet)
 • Këshillimi dhe vënia në dijeni
 • Ndërlidhja me autoritetet kompetente në të gjitha aspektet e pajtueshmërisë
 • Testimi analitik
 • Ekspertiza GDP/GCP/GMP
Na kontaktoni
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, km.10
Kashar, Tiranë 1001, Albania
Email: [email protected]
Tel: +355 69 2092 327
Na Ndiqni
   

Identifikohu