Vlerësimi i cilësisë

Infrastruktura e përshtatshme që përfshin:

• Strukturën organizative
• procedurat
• proceset
• burimet
• Sistemin e përshtatshëm të bazave të të dhënave që siguron konfidencë dhe gjurmueshmërinë e cilesisë së produktit
• Procedurat e shkruara dhe rekordet që sigurojnë arsyet e ankesave dhe për rritjen e ofrimit të shërbimeve
• Veprimet sistematike që duhet të ndermerren për të siguruar kërkesat e cilesisë

Na kontaktoni
Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, km.10
Kashar, Tiranë 1001, Albania
Email: [email protected]
Tel: +355 69 2092 327
Na Ndiqni
   

Identifikohu